സ്വവർഗ അനുരാഗത്തിനും ചികിത്സയോ ?

ജീവശാസ്‌ത്രപരമായി സ്വാഭാവികമായ സ്വവർഗ ലെെംഗികത ചികിത്സിച്ച് ഭേതമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വവര്‍ഗ അനുരാഗികളേയും അവരുടെ കുടുംബത്തേയും ധാരാളം വ്യാജന്മാര്‍...

ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യുൽപാദനപരമായ അവകാശങ്ങൾ

സ്തി, ഇന്ത്യൻ പൌര എന്ന നിലയിൽ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന പ്രത്യൂൽപാദനപരമായ അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി പൊതു സമൂഹം മനസിലാക്കിയിരിക്കണം. വൈദ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ...

കുട്ടികളിലെ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം

ഒരു ഡിജിറ്റൽ സൊസെെറ്റിയിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നും പെരുമാറണമെന്നും പഠിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസം. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ വിവരങ്ങളെ കണ്ടെത്തുവാനും...

മനസ്സറിയുന്ന വിദ്യ

നമ്മൾ ഒരു ഇൻറർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷക്ക് പോവുമ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാവാറില്ലേ? സാധാരണ...

പെപ്പേർസ് ഗോസ്റ്റ് എന്ന മായക്കാഴ്ച്

പെപ്പേർസ് ഗോസ്റ്റ് ഇഫക്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? പണ്ട് ഇന്ദ്രജാലക്കാരും മറ്റും വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു മായ കാഴ്ച. സുതാര്യമായ...
Factinquest Latest Malayalam news