നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് മരുന്നില്ലാതെ ആശുപത്രികൾ ; വാക്സിൻ...

നവജാത ശിശുക്കള്‍ക്ക് ഒന്നര മാസം പ്രായമാകുന്നത് മുതല്‍ ഓരോ മാസം ഇടവേളയില്‍ കൃത്യമായ കാലക്രമം പാലിച്ച് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി...

സ്വവർഗ അനുരാഗത്തിനും ചികിത്സയോ ?

ജീവശാസ്‌ത്രപരമായി സ്വാഭാവികമായ സ്വവർഗ ലെെംഗികത ചികിത്സിച്ച് ഭേതമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വവര്‍ഗ അനുരാഗികളേയും അവരുടെ കുടുംബത്തേയും ധാരാളം വ്യാജന്മാര്‍...

ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യുൽപാദനപരമായ അവകാശങ്ങൾ

സ്തി, ഇന്ത്യൻ പൌര എന്ന നിലയിൽ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന പ്രത്യൂൽപാദനപരമായ അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി പൊതു സമൂഹം മനസിലാക്കിയിരിക്കണം. വൈദ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ...

ഉറക്കമില്ലായ്മ ഹൃദ്രോഗങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ 

ഉറക്കമില്ലായ്മ പക്ഷാഘാതം, ഹൃദയാഘാതം തുടങ്ങിയ ഹൃദയ സംബദ്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ. ന്യൂറോളജി ജേര്‍ണലാണ് പഠനം പ്രസിദ്ധികരിച്ചത്. ഉറക്ക...

ആഹാരം കുറച്ചാല്‍ ആയുസ്സ് വര്‍ദ്ധിക്കുമോ ?

ആഹാരം കുറച്ചാല്‍ ആരോഗ്യം കൂടുമെന്നും ആയുസ് വർദ്ധിക്കുമെന്നുമാണ് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ടിലെ ഗവേഷകരുടെ കണ്ടെത്തൽ. നേയ്ചര്‍ മെറ്റാബൊളിസം എന്ന...
Factinquest Latest Malayalam news