ബ്രോയിലര്‍ ചിക്കനും ചില മിഥ്യാ ധാരണകളും

ഇറച്ചിക്കോഴികളെന്ന് പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന ബ്രോയിലര്‍ കോഴികളില്‍ ഹോര്‍മോണ്‍ കുത്തി വയ്ക്കുന്നു, ആന്റിബയോട്ടിക് നല്‍കുന്നു, ഇവ കാന്‍സറിന് കാരണമാവുന്നു, പെൺകുട്ടികളിൽ...

പ്രേതങ്ങളും മനഃശാസ്ത്രവും

ഭൂത, പ്രേത, പിശാചുകൾ ഉണ്ടെന്നും മനുഷ്യന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കതീതമായി അവന്റെ ചുറ്റുപാടുകളെ  മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നുമാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പറഞ്ഞുകേട്ട കഥകൾ...

സ്വവർഗ അനുരാഗത്തിനും ചികിത്സയോ ?

ജീവശാസ്‌ത്രപരമായി സ്വാഭാവികമായ സ്വവർഗ ലെെംഗികത ചികിത്സിച്ച് ഭേതമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വവര്‍ഗ അനുരാഗികളേയും അവരുടെ കുടുംബത്തേയും ധാരാളം വ്യാജന്മാര്‍...

ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യുൽപാദനപരമായ അവകാശങ്ങൾ

സ്തി, ഇന്ത്യൻ പൌര എന്ന നിലയിൽ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന പ്രത്യൂൽപാദനപരമായ അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി പൊതു സമൂഹം മനസിലാക്കിയിരിക്കണം. വൈദ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ...

കുട്ടികളിലെ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം

ഒരു ഡിജിറ്റൽ സൊസെെറ്റിയിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നും പെരുമാറണമെന്നും പഠിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസം. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ വിവരങ്ങളെ കണ്ടെത്തുവാനും...
Factinquest Latest Malayalam news