ജപ്പാൻ കമ്പനികളായ ടയോട്ടയുടേയും സുമിഡയുടേയും ഉത്പാദന കേന്ദ്രം ചൈനയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു

Japanese firms to shift production from China to India.

ജപ്പാൻ കമ്പനികളായ ടയോട്ട സ്തൂഷോയും, സുമിഡയുടേയും ഉത്പാദനം ചൈനയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ഭാവിയിൽ കൊവിഡ് വ്യാപനം പോലുള്ള പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിർമ്മാണ വിതരണ മേഖലയിലെ വൈവിധ്യവത്കരണം നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജപ്പാൻ സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ കമ്പനികൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഉത്പാദന കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്.

ഇന്തോ പസഫിക് മേഖലയിൽ ജപ്പാൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഇന്ത്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ നിർമിക്കുന്നതിനായി സപ്ലൈ ചെയിൻ റീസാസൈലൻസിന് തുടക്കമിടാൻ തീരുമാനിച്ച് രണ്ട് മാസം തിടയും മുൻപാണ് ഈ തീരുമാനം. പ്രമുഖ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ടയോട്ടയുടെ അനുബന്ധസ്ഥാപനമാണ് ടയോട്ട സ്തൂഷോ. കെമിക്കൽ, അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനം, ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം എന്നീ മേഖലകളിലാണ് പ്രവർത്തനം.

വാഹനം, മെഡിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് തുടങ്ങി ഊർജ മേഖലകൾക്കുള്ള ഘടക നിർമാതാക്കളാണ് സുമിഡ. 64 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ബിസിനസ്സാണ് ടയോട്ടോ സ്തൂഷോയുടേത്. ഓട്ടോ, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നീ നിർമ്മാണ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സുമിഡക്ക് 900 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ ബിസിനസ്സാണുള്ളത്.

Content Highlights; Japanese firms to shift production from China to India.